فراخوان زیارت واره هنر عاشورا
ثبت و نمایش فرهنگ و هنرِ غنیِ ایرانی ـ اسلامی و جلوه های معنوی ارادت به مفاهیم ارزشمندی چون ایثار و آزادگی در قالب هنرهای «عکاسی»، «نقاشی»، «خوشنویسی» و «گرافیک» از اهداف «زیارت واره هنر عاشورا» است. دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان در کنار سلسله برنامه با در نظر گرفتن یک بخش رقابتی در حوزه های چهارگانه فوق با هدف بهره مندی از ظرفیت ها و قابلیت های بصری در تولید و خلق آثار هنری عاشورایی، فرصتی برای ارایه این گونه آثار در اختار دانشجویان استان کرمان قرار دهد.
- حضور و ارسال آثار برای همۀ دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سطح استان کرمان آزاد است.
-ثبت‌نام، تقاضای شركت و ارسال تصوير آثار، از طریق پایگاه اطلاع رسانی زیارت واره، به نشانی kermanislsmicart.com امکان پذیر است
-حجم هر فایل ارسالی می بایست حداقل یک1 و حداکثر 4 مگابایت باشد.
با عنایت به محتوی غنیِ «زیارت وارث» مفاهیم، معانی، عبارات و ترجمۀ فارسیِ فرازهایی این زیارت، موضوع کلیِ «زیارت وارۀ هنرعاشورا» در نظر گرفته شده است. اما به جز آن در بخش های «عکاسی»، «نقاشی»، «پوستر» و «تصویرسازی» موضوعات دیگری نیز پیشنهاد می شود.
-عکاسی: «آیین های عاشورایی»
-نقاشی (نقاشی و نگارگری) : «حر»
«آزادی وآزادگی»، «توبه و بازگشت» و «شخصیتِ تاریخی جناب حرابن یزید ریاحی» می تواند موضوع خلق آثار این بخش باشد.
-خوشنویسی (خوشنویسی، کتابت، نقاشی خط و کتیبه نگاری در انواع خطوط): «زیارت وارث»
-گرافیک:
تایپوگرافی، طراحی لوگو: «زیارت وارث»
پوستر: «حر»
تصویر سازی: هنر عاشورایی برای مخاطب کودک
-هر هنرمند در هریک از چهار حوزه فوق می تواند 5 اثر ارائه نماید.
-برای کسب اطلاعات بیشتر به kermanislsmicart.com مراجعه فرمایید.